:
: 14.03.1978
: 13.09.2006
E-mail: KALINEM@YANDEX.RU
:
,